വൈദ്യുതി മേഖല

198 കോടിരൂപയുടെ RAPDRP പദ്ധതി

  • കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലേയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും വൈദ്യുതിവിതരണംകൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ 50% കേന്ദ്ര ഗ്രാന്‍റോടുകൂടി 198 കോടിരൂപയുടെ RAPDRP പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. ഓട്ടോമാടിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്‍ട്രോളിങ്ങ്, 290 പുതിയ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറുകള്‍, 256 km 11 കെ.വി അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിങ്ങ്, 60000 പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്ററുകള്‍.

Image courtesy : The economic times.

Share Button